People

  • Lim Heng Siong @ MMU (Web, Google Scholar)
  • Alan Tan Wee Chiat @ MMU (Web)
  • Jason Lee Lian Hong @ MMU (Web)
  • Hadhrami Abd. Ghani @ MMU
  • Azlan Abd Aziz @ MMU
  • Mah Meng Chuan @ MMU
  • Benny Goh Ming Kai @ Infineon
  • Ku Shin Guan @ MMU
  • Lau Zi Hui @ MMU
  • Khalid Abdulaziz @ MMU
2015

2015

csa member

2014